Zakon o izmjenama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN 153/2002 (20.12.2002.), Zakon o izmjenama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

HRVATSKI SABOR

2500

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3909/2
Zagreb, 18. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, br. 75/95. i 36/98.) u članku 2. točka 17., 18. i 19. mijenjaju se i glase:

»17. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U SPLITU

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje općinskih sudova u Kaštel Lukšiću, Solinu, Splitu i Visu.

Općinsko državno odvjetništvo u Imotskom za područje Općinskog suda u Imotskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj za područje općinskih sudova u Makarskoj i Vrgorcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Omišu za područje Općinskog suda u Omišu.

Općinsko državno odvjetništvo u Sinju za područje Općinskog suda u Sinju.

Općinsko državno odvjetništvo u Trogiru za područje Općinskog suda u Trogiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Starom Gradu za područje Općinskog suda u Starom Gradu.

Općinsko državno odvjetništvo u Supetru za područje Općinskog suda u Supetru.

18. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U PULI

Općinsko državno odvjetništvo u Bujama za područje općinskih sudova u Bujama i Buzetu.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu za područje općinskih sudova u Labinu, Pazinu i Poreču.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli za područje Općinskog suda u Puli.

Općinsko državno odvjetništvo u Rovinju za područje Općinskog suda u Rovinju.

19. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U DUBROVNIKU

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Općinskog suda u Dubrovniku.

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću za područje Općinskog suda u Metkoviću.

Općinsko državno odvjetništvo u Pločama za područje Općinskog suda u Pločama.

Općinsko državno odvjetništvo u Korčuli za područje Općinskog suda u Korčuli.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/02-01/01
Zagreb, 12. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.