Rješenje o imenovanju ravnatelja Vojne sigurnosne agencije (VSA)

NN 155/2002 (23.12.2002.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Vojne sigurnosne agencije (VSA)

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE I PREDSJEDNIK
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

2533

Na temelju odredbe članka 102. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 43. stavka 1. i 2. Zakona o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 32/02 i 38/02), te uz prethodno mišljenje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora klasa: 021/17/02-04/81; urbroj: 612/5-02/03 od 4. prosinca 2002., donosi se

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA VOJNE SIGURNOSNE AGENCIJE (VSA)

GORDAN ČAČIĆ imenuje se ravnateljem Vojne sigurnosne agencije (VSA).

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/02-01/239
Urbroj: 50304/2-02-04     Broj: 01-081-02-1706/2
Zagreb, 18. prosinca 2002. Zagreb, 18. prosinca 2002.

Predsjednik                  Predsjednik

Vlade Republike Hrvatske        Republike Hrvatske

Ivica Račan, v. r.        Stjepan Mesić, v. r.