Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2536

Na teme­lju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

UREDBU

O RASPODJELI DODATNIH SREDSTAVA ZA PLAĆE UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU U 2003. GODINI

I.

Ovom Uredbom uređuje se raspodjela dodatnih sredstava za plaće učite­lja i nastavnika u osnovnom i sred­njem školstvu u 2003. godini.

II.

Učite­ljima i nastavnicima u osnovnom i sred­njem školstvu raspoređenim na radna mjesta prema članku 8. podstavku b) Rad­na mjesta I. vrste Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 38/2001 i 112/2001), koeficijenti složenosti poslova jednokratno se uvećavaju ovisno o godinama staža prema s­ljedećim razmjerima, i to:

Radna mjesta I. vrste

                                                                                                                                       Koeficijenti

                                                                                                                   1–9           10–19           20–29     30 i više

                                                                                                                g. staža       g. staža         g. staža    g. staža

1.  učite­lj defektolog – savjetnik                                                                  3%(1,55)     5%(1,57)      7%(1,61)     9%(1,64)

2.  učite­lj, profesor, stručni suradnik, odgajate­lj, vodite­lj praktične

    nastave – savjetnik                                                                               3%(1,49)     5%(1,52)      7%(1,55)     9%(1,58)

3.  učite­lj defektolog – mentor                                                                    3%(1,44)     5%(1,47)      7%(1,50)     9%(1,53)

4.  učite­lj, profesor, stručni suradnik, odgajate­lj,

    vodite­lj praktične nastave – mentor                                                        3%(1,39)     5%(1,42)      7%(1,44)     9%(1,47)

5.  učite­lj defektolog                                                                                   3%(1,34)     5%(1,36)      7%(1,39)     9%(1,42)

6.  učite­lj, profesor, stručni suradnik, odgajate­lj,

    vodite­lj praktične nastave                                                                      3%(1,29)     5%(1,31)      7%(1,34)     9%(1,36)

7.  učite­lj razredne nastave – prema članku 73. st. 1. Zakona o osnovnom

    školstvu – savjetnik, učite­lj predmetne nastave –

    prema članku 97. Zakona o osnovnom školstvu – savjetnik                      3%(1,31)     5%(1,33)      7%(1,36)     9%(1,38)

8.  učite­lj razredne nastave – prema članku 73. st. 1.

    Zakona o osnovnom školstvu – mentor, učite­lj predmetne

    nastave – prema članku 97. Zakona o osnovnom školstvu – mentor         3%(1,26)     5%(1,28)      7%(1,31)     9%(1,33)

9.  učite­lj razredne nastave prema članku 73. st. 1. Zakona o osnovnom

    školstvu učite­lj predmetne nastave prema članku 97. Zakona

    o osnovnom školstvu                                                                             3%(1,20)     5%(1,22)      7%(1,24)     9%(1,26)

 

 

III.

Uveća­nje plaća učite­lja i nastavnika u osnovnom i sred­njem školstvu u 2003. godini prema točki 2. ove Uredbe počet će se izvršavati s isplatom u mjesecu ve­ljači za plaću iz siječ­nja 2003. godine.

IV.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2003. godine.

Klasa: 120-02/02-01/12
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.