Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev u 2003. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2543

Na temelju članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 59/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

  o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoĆi za ogrjev u 2003. godini

I.

 Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev u 2003. godini.

II.

 Županija, odnosno Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište na njegovu području, osigurava sredstva za materijalne rashode centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev.

 Materijalni rashodi centra za socijalnu skrb su: 

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja),

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski izdaci).

III.

 Kriterij za materijalne rashode je broj radnika zaposlen na neodređeno vrijeme.

 Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.

 Minimalni financijski standard materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb za 2003. godinu, sukladno stavcima 1. i 2. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

 

                      

Šifra

CZSS

Broj

Prosječni

Tekući

 

 

radnika

mjesečni

rashodi

 

 

 

izdatak po

2003. g.

 

 

 

radniku

 

020

CZSS Dugo Selo

10

1.540

184.754

032

CZSS Ivanić Grad

10

1.575

189.035

033

CZSS Jastrebarsko

14

1.585

266.284

073

CZSS Samobor

21

1.143

288.029

087

CZSS Velika Gorica

25

2.052

615.630

094

CZSS Vrbovec

9

2.090

225.714

108

CZSS Zaprešić

21

1.200

302.431

109

CZSS Sveti Ivan Zelina

9

2.235

241.361

ZAGREBAČKA

 

119

1.620

2.313.238

014

CZSS Donja Stubica

11

1.782

235.250

040

CZSS Krapina

18

2.428

524.525

097

CZSS Zabok

13

1.947

303.702

110

CZSS Zlatar Bistrica

10

2.360

283.151

KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

52

2.158

1.346.628

025

CZSS Glina

15

2.756

496.072

043

CZSS Kutina

17

1.666

339.887

054

CZSS Novska

11

1.687

222.639

066

CZSS Petrinja

11

1.953

257.747

039

CZSS Hrvatska Kostajnica

7

2.201

184.910

076

CZSS Sisak

28

2.176

731.283

SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

89

2.090

2.232.538

019

CZSS Duga Resa

12

1.482

213.362

034

CZSS Karlovac

50

1.629

977.328

079

CZSS Slunj

8

2.016

193.576

KARLOVAČKA

 

70

1.648

1.384.266

031

CZSS Ivanec

15

1.413

254.361

046

CZSS Ludbreg

10

2.063

247.549

053

CZSS Novi Marof

12

2.012

289.742

086

CZSS Varaždin

34

1.967

802.408

VARAŽDINSKA

 

71

1.871

1.594.060

023

CZSS Đurđevac

13

1.620

252.661

037

CZSS Koprivnica

21

1.200

302.431

041

CZSS Križevci

12

1.760

253.466

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 

46

1.465

808.558

011

CZSS Čazma

6

3.401

244.903

004

CZSS Bjelovar

24

1.866

537.291

024

CZSS Garešnica

10

1.721

206.564

012

CZSS Daruvar

24

1.970

567.411

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 

64

2.026

1.556.169

008

CZSS Crikvenica

13

1.972

307.646

042

CZSS Krk

8

2.124

203.859

048

CZSS Cres-Lošinj

7

1.965

165.020

058

CZSS Opatija

17

1.504

306.868

071

CZSS Rijeka

81

1.500

1.457.532

PRIMORSKO-GORANSKA

 

126

1.614

2.440.925

026

CZSS Gospić

15

1.904

342.716

074

CZSS Senj

15

1.496

269.346

LIČKO-SENJSKA

 

30

1.700

612.062

089

CZSS Virovitica

17

1.877

382.806

067

CZSS Slatina

16

1.576

302.509

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 

33

1.731

685.315

064

CZSS Pakrac

11

1.982

261.601

077

CZSS Požega

21

1.676

422.443

POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

32

1.781

684.044

051

CZSS Nova Gradiška

21

2.269

571.907

078

CZSS Slavonski Brod

32

2.418

928.483

BRODSKO-POSAVSKA

 

53

2.359

1.500.390

002

CZSS Benkovac

6

2.427

174.764

003

CZSS Biograd na Moru

7

1.699

142.678

107

CZSS Zadar

38

1.292

589.032

ZADARSKA

 

51

1.481

906.474

001

CZSS Beli Manastir

21

1.877

473.043

016

CZSS Donji Miholjac

9

2.823

304.844

022

CZSS Đakovo

19

1.790

408.223

050

CZSS Našice

13

1.886

294.153

060

CZSS Osijek

54

1.308

847.390

085

CZSS Valpovo

13

2.267

353.692

OSJEČKO-BARANJSKA

 

129

1.732

2.681.345

017

CZSS Drniš

9

2.381

257.150

036

CZSS Knin

13

3.271

510.300

081

CZSS Šibenik

31

1.855

690.025

ŠIBENSKO-KNINSKA

 

53

2.292

1.457.475

088

CZSS Vinkovci

25

1.245

373.560

096

CZSS Vukovar

23

2.063

569.442

111

CZSS Županja

21

1.665

419.705

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 

69

1.646

1.362.707

005

CZSS Brač - Supetar

10

1.638

196.560

030

CZSS Imotski

14

1.192

200.206

047

CZSS Makarska

14

1.848

310.423

057

CZSS Omiš

11

1.200

158.416

075

CZSS Sinj

18

2.262

488.522

083

CZSS Trogir

12

1.406

202.470

126

CZSS Split

95

1.873

2.135.500

SPLITSKO-DALMATINSKA

 

174

1.768

3.692.097

006

CZSS Buje

11

1.327

175.114

044

CZSS Labin

13

1.451

226.324

068

CZSS Poreč

12

1.589

228.879

069

CZSS Pula

38

1.222

557.220

072

CZSS Rovinj

11

2.399

316.676

065

CZSS Pazin

13

1.386

216.255

ISTARSKA

 

98

1.463

1.720.468

018

CZSS Dubrovnik

25

1.416

424.726

038

CZSS Korčula - Lastovo

12

1.490

214.543

049

CZSS Metković

8

1.887

181.121

112

CZSS Ploče

11

1.200

158.416

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 

56

1.457

978.806

010

CZSS Čakovec

31

1.550

576.759

MEĐIMURSKA

 

31

1.550

576.759

100

CZSS Zagreb

336

1.665

6.713.416

GRAD ZAGREB

 

336

1.665

6.713.416

SVEUKUPNO

 

1782

1.742

37.247.740

     

   

 

IV.

 Kriterij za izdatke pomoći za ogrjev je broj korisnika pomoći za ogrjev u 2002. godini povećan za prosječni rast broja korisnika ove pomoći u 2003. godini.

 Mjerilo je iznos od 880,00 kn po korisniku pomoći za ogrjev.

 Minimalni financijski standard izdataka pomoći za ogrjev za 2003. godinu, sukladno stavcima 1. i 2. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

 

             

 

 

2003. g.

Šifra

 CZSS

Broj

Iznos

 

 

korisnika

kn

020

CZSS Dugo Selo

130

114.400

032

CZSS Ivanić Grad

379

333.520

033

CZSS Jastrebarsko

213

187.440

073

CZSS Samobor

169

148.720

087

CZSS Velika Gorica

534

469.920

094

CZSS Vrbovec

107

94.160

108

CZSS Zaprešić

224

197.120

109

CZSS Sveti Ivan Zelina

128

112.640

  ZAGREBAČKA

1884

1.657.920

014

CZSS Donja Stubica

149

131.120

040

CZSS Krapina

726

638.880

097

CZSS Zabok

192

168.960

110

CZSS Zlatar Bistrica

173

152.240

  KRAPINSKO-ZAGORSKA

1240

1.091.200

025

CZSS Glina

875

770.000

043

CZSS Kutina

309

271.920

054

CZSS Novska

251

220.880

066

CZSS Petrinja

1035

910.800

039

CZSS Hrvatska Kostajnica

379

333.520

076

CZSS Sisak

1374

1.209.120

  SISAČKO-MOSLAVAČKA

4223

3.716.240

019

CZSS Duga Resa

363

319.440

034

CZSS Karlovac

3201

2.816.880

079

CZSS Slunj

149

131.120

  KARLOVAČKA

3713

3.267.440

031

CZSS Ivanec

427

375.760

046

CZSS Ludbreg

128

112.640

053

CZSS Novi Marof

208

183.040

086

CZSS Varaždin

944

830.720

   VARAŽDINSKA

1707

1.502.160

023

CZSS Đurđevac

470

413.600

037

CZSS Koprivnica

603

530.640

041

CZSS Križevci

267

234.960

  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

1340

1.179.200

011

CZSS Čazma

245

215.600

004

CZSS Bjelovar

512

450.560

024

CZSS Garešnica

235

206.800

012

CZSS Daruvar

817

718.960

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA

1809

1.591.920

008

CZSS Crikvenica

149

131.120

042

CZSS Krk

66

58.080

048

CZSS Cres-Lošinj

64

56.320

058

CZSS Opatija

80

70.400

071

CZSS Rijeka

1654

1.455.520

   PRIMORSKO-GORANSKA

2013

1.771.440

026

CZSS Gospić

480

422.400

074

CZSS Senj

368

323.840

LIČKO-SENJSKA

848

746.240

089

CZSS Virovitica

788

693.440

067

CZSS Slatina

1067

938.960

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

1855

1.632.400

064

CZSS Pakrac

374

329.120

077

CZSS Požega

907

798.160

  POŽEŠKO-SLAVONSKA

1281

1.127.280

051

CZSS Nova Gradiška

1707

1.502.160

078

CZSS Slavonski Brod

1894

1.666.720

BRODSKO-POSAVSKA

3601

3.168.880

002

CZSS Benkovac

502

441.760

003

CZSS Biograd na Moru

213

187.440

107

CZSS Zadar

1824

1.605.120

  ZADARSKA

 

2539

2.234.320

001

CZSS Beli Manastir

1323

1.164.240

016

CZSS Donji Miholjac

473

416.240

022

CZSS Đakovo

1024

901.120

050

CZSS Našice

909

799.920

060

CZSS Osijek

1814

1.596.320

085

CZSS Valpovo

637

560.560

OSJEČKO-BARANJSKA

6180

5.438.400

017

CZSS Drniš

886

779.680

036

CZSS Knin

3200

2.816.000

081

CZSS Šibenik

1769

1.556.720

  ŠIBENSKO-KNINSKA

5855

5.152.400

088

CZSS Vinkovci

1100

968.000

096

CZSS Vukovar

747

657.360

111

CZSS Županja

875

770.000

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

2722

2.395.360

005

CZSS Brač-Supetar

128

112.640

030

CZSS Imotski

180

158.400

047

CZSS Makarska

374

329.120

057

CZSS Omiš

424

373.120

075

CZSS Sinj

854

751.520

083

CZSS Trogir

438

385.440

126

CZSS Split

2076

1.826.880

  SPLITSKO-DALMATINSKA

4474

3.937.120

006

CZSS Buje

97

85.360

044

CZSS Labin

51

44.880

068

CZSS Poreč

88

77.440

069

CZSS Pula

322

283.360

072

CZSS Rovinj

83

73.040

065

CZSS Pazin

123

108.240

  ISTARSKA

 

764

672.320

018

CZSS Dubrovnik

664

584.320

038

CZSS Korčula -Lastovo

66

58.080

049

CZSS Metković

315

277.200

112

CZSS Ploče

144

126.720

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1189

1.046.320

010

CZSS Čakovec

1601

1.408.880

MEĐIMURSKA

1601

1.408.880

100

CZSS Zagreb

6936

6.103.680

  GRAD ZAGREB

6936

6.103.680

  SVEUKUPNO

57774

50.841.120

 

V.

Minimalni financijski standardi utvrđeni u točkama III. i IV. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave u skladu s člankom 45.a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 550-03/02-01/02
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb,  19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.