Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Klis

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Klis

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2546

Na teme­lju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001) i članka 4. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001 i 10/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLIS

I.

Raspisuju se izbori za članove Općinskog vijeća Općine Klis.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedje­lja, 26. siječ­nja 2003. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/02-09/09
Urbroj: 5030109-01-4
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.