Rješenje o imenovanju pomoćnice direktorice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 155/2002 (23.12.2002.), Rješenje o imenovanju pomoćnice direktorice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2550

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), članka 96. stavka 5. Zakona o zdravstvenom osigura­nju (»Narodne novine«, br. 94/2001, 88/2002 i 149/2002) i članka 41. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, br. 16/2002 i 24/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POMOĆNICE DIREKTORICE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Imenuje se mr. sc. MARIJA VUČKOVIĆ, pomoćnicom direktorice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje.

Klasa: 080-02/02-01/281
Urbroj: 50304/2-02-01
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.