Odluka o odlikovanju Michaela Oesterreicha Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 10/2003 (21.1.2003.), Odluka o odlikovanju Michaela Oesterreicha Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

122

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

MICHAEL OESTERREICH

odlikuje

za zasluge u promica­nju moralnih društvenih vrednota kroz organizaciju i prikup­lja­nje humanitarne i druge pomoći u vrijeme Domovinskog rata

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

Broj: 01-051-02-13-6-5/1
Zagreb, 30. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.