Dopuna popisa priznatih sjemenskih sastojina

NN 10/2003 (21.1.2003.), Dopuna popisa priznatih sjemenskih sastojina

Ministarstvo poljoprivrede
i Šumarstva

141

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 7. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98) objavljuje

DOPUNU POPISA

PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA

koje su na zahtjev proizvođača J.P. »Hrvatske šume« p.o. Zagreb izbrisane iz Upisnika proizvođača šumskoga sjemena:

60. obične jele u gospodarskoj jedinici DJEDOVICA-
-TREŠNJEVICA, odjel/odsjek 9c, šumarija Voćin, Uprava šuma Našice pod rednim brojem 590

61. obične breze u gospodarskoj jedinici SEKULINAČKA PLANINA, odjel/odsjek 48e, šumarija Ćeralije, Uprava šuma Našice pod rednim brojem 100

62. običnog graba u gospodarskoj jedinici SEKULINAČKA PLANINA, odjel/odsjek 75c, šumarija Ćeralije, Uprava šuma Našice pod rednim brojem 94

63. obične bukve u gospodarskoj jedinici JUŽNI PAPUK, odjel/odsjek 53b, šumarija Velika, Uprava šuma Požega pod rednim brojem 137

64. zelene duglazije u gospodarskoj jedinici SJEVERNA BABJA GORA, odjel/odsjek 39c, šumarija Požega, Uprava šuma Požega pod rednim brojem 135 (sjemensko stablo)

65. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici PISAROVINSKI LUGOVI, odjel/odsjek 2a, 2d, 2e i 2f, šumarija Pisarovina, Uprava šuma Karlovac pod rednim brojem 391

66. obične smreke u gospodarskoj jedinici CRNI LAZI, odjel/odsjek 49 (dio), šumarija Tršće, Uprava šuma Delnice pod rednim brojem 432.

Klasa: 321-07/03-01/3
Urbroj: 525-1-03-1
Zagreb, 10. siječnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.