Dopuna popisa u Upisniku uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica

NN 10/2003 (21.1.2003.), Dopuna popisa u Upisniku uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica

Ministarstvo poljoprivrede
i Šumarstva

143

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 7. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98) objavljuje

DOPUNU POPISA

U UPISNIKU UVOZNIKA ŠUMSKOG SJEMENA
I ŠUMSKIH SADNICA

U Upisnik uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica koji se vodi temeljem odredbi članka 5. točke 3. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama upisuje se dopuna sljedećih uvoznika:

14. Obrt PILJENJE OGRIJEVNOG DRVA, TRGOVINA I UZGOJ Zagreb, Livadićeva 31

15. TRGOVAČKO USLUŽNI OBRT »TUS« Zagreb, Štrigina 6

Klasa: 321-07/03-01/1
Urbroj: 525-1-03-1
Zagreb, 10. siječnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.