Ispravak Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

NN 12/2003 (24.1.2003.), Ispravak Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

158

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđena je pogreška u Pravilniku o obrascima i načinu vođe­nja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj objav­ljenog u »Narodnim novinama«, br. 9 od 17. siječ­nja, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Obrascu broj 4 – Prijava za upis zajednica vjerskih zajednica u Evidenciju vjerskjednica vjerskih zajednica u Evidenciju vjerskma članku 13. Pravilnika ­nje­gov sastavni dio, u rubrici 1. umjesto »Naziv vjerske zajednice« treba stajati »Naziv zajednice vjerskih zajednica«.

Urbroj: 50501-03-57
Zagreb, 23. siječ­nja 2003.

Glavna urednica
S­nježana Bagić, v. r.