Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom za osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske i odnosa Hrvatske s drugim državama

NN 9/2003 (17.1.2003.), Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom za osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske i odnosa Hrvatske s drugim državama

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

107

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

Redom kneza Branimira s ogrlicom

za osobite zasluge stečene promica­njem međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske i odnosa Hrvatske s drugim državama

1. dr. sc. JOHANNES DE BEAUFORT WIJNHOLDS

2. PIETER STEK

Broj: 01-051-02-6-12/1
Zagreb, 30. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.