Odluka o odlikovanju stožernog generala u mirovini Petra Stipetića Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

NN 19/2003 (6.2.2003.), Odluka o odlikovanju stožernog generala u mirovini Petra Stipetića Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

270

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske, članka 2. i 3. Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za vojna odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Stožerni general u mirovini PETAR (Ivanov) STIPETIĆ

VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.
S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos u stvara­nju ratne strate­gije i vojne doktrine, za zasluge u izgrad­nji Hrvatske vojske, te za osobite uspjehe u vođe­nju i zapovijeda­nju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Urbroj: 01-012-03-224/1
Zagreb, 22. siječ­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
i vrhovni zapovjednik
oruŽanih snaga
Stjepan
Mesić, v. r.