Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka

NN 22/2003 (12.2.2003.), Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka

Vlada Republike Hrvatske

323

Na teme­lju članka 3. stavka 2. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99, 25/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 116/2001, 64/2002 i 153/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. ve­ljače 2003. godine donijela

UREDBU

O NAKNADAMA OVLAŠTENIM SUCIMA KOJI IZDAJU NALOGE ZA PROVOĐENJE MJERA TAJNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje visina naknade ovlaštenim sucima Vrhovnog suda koji izvan redovnog radnog vremena izdaju naloge za provođe­nje mjera tajnog prikup­lja­nja podataka, ovisno o uvjetima u kojima se ti poslovi obav­ljaju.

Članak 2.

Ovlaštenim sucima Vrhovnog suda naknada za izdava­nje naloga za provođe­nje mjera tajnog prikup­lja­nja podataka izvan redovitog radnog vremena, utvrđuje se ovisno o tome da li ovlaš­teni suci Vrhovnog suda izdaju naloge u zgradi Vrhovnog suda ili se nalaze u stalnoj pripravnosti kod kuće, odnosno u stanu.

Članak 3.

Naknada ovlaštenim sucima Vrhovnog suda iznosi 300,00 kuna bruto dnevno u radne dane, odnosno 600,00 kuna bruto dnevno u vrijeme tjednog odmora, neradnog dana ili državnog blag­dana, ako izdaju naloge za provođe­nje mjera tajnog prikup­lja­nja podataka u zgradi Vrhovnog suda.

Naknada ovlaštenim sucima Vrhovnog suda iznosi 150,00 kuna bruto dnevno u radne dane, odnosno 300,00 kuna bruto dnevno u vrijeme tjednog odmora, neradnog dana ili državnog blagdana, ako se nalaze u stalnoj pripravnosti kod kuće, odnosno u stanu.

Članak 4.

Naknada iz članka 2. ove Uredbe isplaćivat će se na teret ostalih troškova u vezi s obav­lja­njem sudbene vlasti, sukladno odredbi članka 95. stavka 1. točke 3. alineje 7. Zakona o sudovima.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/03-01/01
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 6. ve­ljače 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.