Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko--rekreativnog ronjenja

NN 24/2003 (18.2.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko--rekreativnog ronjenja

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

352

Na teme­lju članka 7. stavka 2., članka 9. Zakona o športu (»Narodne novine«, br. 111/97., 13/98. i 24/01.), članka 3. stavka 2. članka 7. i članka 9. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, br. 76/93. i 11/94.) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE OBUKE RONJENJA I ŠPORTSKO-REKREATIVNOG RONJENJA

Članak 1.

Popis međunarodnih ronilačkih organizacija čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj koji je prilog Pravilniku o uvjetima za obav­lja­nje obuke ro­nje­nja i športsko-re­kreativnog ro­nje­nja mije­nja se i glasi:

U točki 1. brojka 5. iza riječi stavka zamje­njuje se s brojkom »4.«

Točka 2. dopu­njava se:

»IRTDA (International Recreational and Technical Diving Association)

UDI (United Diving Istructors)

UEF (Underwater Explorers Federation).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/03-01/16
Urbroj: 532-07/1-03-1
Zagreb, 7. ve­ljače 2003.

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.