Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

NN 28/2003 (25.2.2003.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

404

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obav­lja­nju podvodnih aktivnosti, objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 23 od 14. ve­ljače 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

U članku 1. umjesto riječi »(»Narodne novine«, broj 44/99)« trebaju stajati riječi »(»Narodne novine«, broj 4/99)«.

Urbroj: 50501-03-174
Zagreb, 21. ve­ljače 2003.

Glavna urednica
S­nježana Bagić, v. r.