Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

NN 29/2003 (26.2.2003.), Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

412

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 154 od 21. prosinca 2002., te se daje

ISPRAVAK

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2003. GODINU

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu po programima, aktivnostima i projektima, u razdjelu Ministarstvo prosvjete i športa, Glava 20. Sred­njoškolsko obrazova­nje, projekt K 310759 IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE 6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, treba glasiti:

 

Račun

Naziv računa

Plan za 2003.

K 310759

6 SREDNJIH ŠKOLA,

 

 

SPLIT – IZGRADNJA

 

 

ŠPORTSKE DVORANE

6 000 000

4212

Poslovni objekti

6 000 000

K 580015

IZGRADNJA OBRTNO

 

 

TEHNIČKE ŠKOLE,

 

 

SPLIT

2 000 000

4212

Poslovni objekti

2 000 000

 

Klasa: 400-06/02-01/12
Zagreb, 25. ve­ljače 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.