Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Slavonski Brod

NN 35/2003 (7.3.2003.), Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Slavonski Brod

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

477

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj: 34/95. – pročišćeni tekst), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o odreĐivanju podruČja stalnog meĐunarodnog cestovnog graniČnog prijelaza II. kategorije Slavonski Brod

Članak 1.

Međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije Slavonski Brod nalazi se u Slavonskom Brodu na 363 + 500 r/km kod mosta preko rijeke Save koji povezuje Slavonski Brod i Bosanski Brod, a obuhvaća katastarske čestice 3675 i 3676 k.o. Slavonski Brod.

Granični prijelaz je smješten na lijevoj obali rijeke Save na prilazu državne ceste D-53 mostu preko rijeke Save uz županijsku cestu Ž-4205, a omeđen je rečenim cestama i mostom. Područje stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II. kategorije Slavonski Brod proteže se od granične crte na mostu preko rijeke Save na jugu, tj. od kinete plovnog puta, te preko mosta državnom cestom D-53 u smjeru sjevera, a potom u smjeru istoka i završava na raskrižju državne ceste D-53 i županijske ceste Ž-4205.

U područje graničnog prijelaza ulazi i cjelokupna konstruk­cija mosta od državne granice prema Republici Hrvatskoj. Dužina graničnog prijelaza iznosi 390 metara tj. od granične crte na mostu na rijeci Savi do raskrižja cesta D-53 i Ž-4205. Širina graničnog prijelaza iznosi 59 metara tj. od desnog ruba kolnika na sjeveru državna cesta D-53 do desnog ruba kolnika županijske ceste Ž-4205 na jugu.

Na samom područje graničnog prijelaza nalaze se dvije ulazne i dvije izlazne prometne trake s površinama za kontrolu prelaska osoba, vozila i roba širine 7,2 m i dužine 20 m, koje su natkrivene sa dvije metalne nadstrešnice dimenzije 12x12 m, te 8 kontejnera, od kojih 2 kontejnera koriste policijski službenici za graničnu kontrolu, 3 službenici Carinarnice Osijek, Carinska ispo­stava Slavonski Brod – most, 1 službenici Brodsko-posavske banke, 1 službenici Croatiašped – Zagreb i 1 službenici Trans­adria - Rijeka. Područje graničnog prijelaza je osvijetljeno sa 45 rasvjetnih tijela smještenih na 21 rasvjetni stup, na nadstre­šni­cama i kontejnerima.

U područje graničnog prijelaza ulazi parkiralište za teretna vozila na ulazu u Republiku Hrvatsku, dimenzije 26x47 m, zelena površina od mosta na rijeci Savi do parkirališta te parkiralište za osobne automobile službenika carine dimenzija 25x7,5 m.

Ukupna površina područja graničnog prijelaza iznosi 10 030 m2.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-6885/31-03-218
Zagreb, 18. veljače 2003. g.

Ministar
Šime Lučin, v. r.