Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja tog staža

NN 42/2003 (18.3.2003.), Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja tog staža

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

540

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovla­š­tenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/2000, 16/2001 i 22/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 2003. godine donijela

UREDBU

o utvrĐivanju duŽnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staŽ osiguranja raČuna s poveĆanim trajanjem i naČinu raČunanja toga staŽa

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se zbog otežanih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova, staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu raču­nanja toga staža.

Članak 2.

Svakih 12 mjeseci računa se kao 18 mjeseci staža osiguranja na dužnostima:

– letača

– padobranaca

– diverzanata

– pirotehničara

– ronitelja

– u podmornici

– u barokomori

– u mirovnim operacijama.

Članak 3.

Svakih 12 mjeseci računa se kao 16 mjeseci staža osiguranja na dužnostima:

– u gardijskoj postrojbi

– tehničara za streljivo i minsko-eksplozivna sredstva

– mehaničara za streljivo i minsko-eksplozivna sredstva

– radiološke, biološke i kemijske zaštite

– vojnog policajca

– u obavještajno-sigurnosnim službama.

Članak 4.

Zbog obveze održavanja borbene i psihofizičke spremnosti na visokoj razini u svakom trenutku i u svim uvjetima, svakih 12 mjeseci računa se kao 15 mjeseci staža osiguranja na dužnostima na koje se raspoređuju djelatne vojne osobe, osim ako su djelatne vojne osobe raspoređene na dužnosti iz članka 2. i 3. ove Uredbe.

Članak 5.

Državnim službenicima i namještenicima koji su postavljeni na ustrojbena mjesta djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, vrijeme provedeno u obavljanju tih dužnosti računa se kao staž osiguranja s povećanim trajanjem na način propisan za djelatne vojne osobe u člancima 2., 3. i 4. ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/03-01/02
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 13. ožujka 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.