Odluka o odlikovanju Valentine Vladimirove Tereškove Redom kneza Branimira s ogrlicom

NN 50/2003 (28.3.2003.), Odluka o odlikovanju Valentine Vladimirove Tereškove Redom kneza Branimira s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

645

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

VALENTINA VLADIMIROVA TEREŠKOVA

REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM

za doprinos razvoju ukupnih prijate­ljskih hrvatsko-ruskih odnosa te za jača­nje ugleda Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji.

Broj: 01-051-03-6-1/1
Zagreb, 17. ve­ljače 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.