Rješenje o imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine

NN 52/2003 (1.4.2003.), Rješenje o imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

674

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), članka 36. stavka 1. podstavka 2., članka 36. stavka 2. i članka 42. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ma­njina (»Narodne novine«, broj 155/2002), Vlada Republike Hr­vat­ske je na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

1. Za članove Savjeta za nacionalne ma­njine iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih djelatnika iz reda osoba koje su predložile ma­njinske udruge i druge organizacije ma­njina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih ma­njina, imenuju se:

– Aleksandar Tolnauer, predstavnik židovske nacionalne ma­njine

– prof. dr. sc. Siniša Tatalović, predstavnik srpske nacionalne ma­njine

– prof. dr. sc. Zef Mirdita, predstavnik albanske nacionalne ma­njine

– prof. dr. sc. Sead Berberović, predstavnik boš­njačke nacionalne ma­njine

– dr. sc. Dragutin Lalović, predstavnik crnogorske nacionalne ma­njine.

2. Za članove Savjeta za nacionalne ma­njine iz reda zastupnika nacionalnih ma­njina u Hrvatskom saboru, imenuju se:

– mr. sc. Zdenka Čuhnil, pripadnica češke nacionalne ma­njine koja zastupa slovačku nacionalnu ma­njinu

– Milan Đukić, pripadnik srpske nacionalne ma­njine

– Borislav Gra­ljuk, pripadnik ukrajinske nacionalne ma­njine koji zastupa austrijsku, ­njemačku, rusinsku i židovsku nacionalnu ma­njinu

– dr. sc. Furio Radin, pripadnik talijanske nacionalne ma­njine

– Tibor Santo, pripadnik ma­džarske nacionalne ma­njine.

Klasa: 080-02/03-01/80
Urbroj: 50304/2-03-01
Zagreb, 27. ožujka 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.