Ispravak Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

NN 55/2003 (4.4.2003.), Ispravak Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

691

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđena je pogreška u Na­red­bi o izmjenama i dopunama Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-se­njske, objav­lje­ne u »Narodnim novinama« broj 36. od 11. ožujka 2003., te se daje

ISPRAVAK

NAREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE LIČKO
-
SENJSKE

U točki I.b) umjesto »3) luka Starigrad«, »12) luka Mandre, 13) luka Šimuni, 14) luka Pov­ljana, 15) luka Di­njiška, 16) luka lukaMiškovići«, »18) luka Barić Draga, 19) luka Koš­ljun, 20) luka Vlašići i 21) luka Smokvica« treba stajati »12) luka Mandre, 13) luka Šimuni, 14) luka Pov­ljana, 15) luka Di­njiška, 16) luka Miškovići«, »19) luka Koš­ljun, 20) luka Vlašići i 21) luka Smokvica«.

Klasa: 011-01/02-05/37
Urbroj: 530-03-03-1
Zagreb, 26. ožujka 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.