Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

NN 58/2003 (8.4.2003.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti

719

Nakon izvršenog uspoređiva­nja utvrđene su pogreške u tekstu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obav­lja­nju podvodnih aktivnosti objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 52 od 1. trav­nja 2003. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

U članku 1. predmetnog Pravilnika iza riječi »vodite­lj ro­nje­nja)«, dodaju se riječi »i koje je upisano u Dnevnik ro­nje­nja (u da­lj­njem tekstu: Dnevnik).«, dok se u članku 3. Pravilnika umjesto riječi »stavak 2.« piše riječ »stavak 1.«.

Klasa: 011-01/02-01/40
Urbroj: 530-01-03-6
Zagreb, 4. trav­nja 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.