Ispravak Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro

NN 62/2003 (12.4.2003.), Ispravak Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro

742

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopu­štenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zašti­ćeni kao kulturno dobro, objavljenom u »Narodnim novinama« broj 56 od 5. travnja 2003. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ZAŠTIĆENI KAO
KULTURNOKULTURNODOBRO

U članku 11. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopu­štenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zašti­ćeni kao kulturno dobro, ispušten je stavak 1. koji glasi:

»Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obav­ljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (»Narodne novine«, broj 78/00)«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Klasa: 612-08/03-01-56
Urbroj: 532-03-3/10-03-01
Zagreb, 7. travnja 2003.

Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.