Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 77/2003 (13.5.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

937

Na temelju članka 45. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine (»Narodne novine« br. 23/97, 29/97, 93/97, 159/98, 77/01 i 22/02) u članku 3. iza stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi:

»Pakovine iz stavka 1. ovog članka čije su vrijednosti nazivnih količina punjenja unutar područja količina punjenja utvr­đe­nih u Prilogu 1. stupcu 2. smiju se stavljati u promet u vrijednostima nazivnih količina punjenja koje su na snazi kao nacionalne vrijednosti zemalja članica EU.«

Stavak (3) postaje stavak (4).

Članak 2.

U članku 34. stavak (2) se briše.

Članak 3.

Prilog 1. se mijenja i glasi:

»Prilog 1.

OBVEZATNE VRIJEDNOSTI NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA ZA PAKOVINE S PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

                                            

Prehrambeni proizvodi

Područje količina punjenja

Nazivna količina punjenja u litrama

odnosno gramima

 

koje mogu imati pakovine

 

koje se stavljaju u promet

Normirane

Dodatne nac.

 

s nazivnim količinama

vrijednosti

vrijednosti

 

utvrđenim u stupcima

 

 

 

3 i 4

 

 

1

2

3

4

1.a) Vino od svježeg grožđa, mošt od svježeg grožđa kod kojeg je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola, uključujući i vino dobiveno od nefermentiranog voćnog soka pomiješanog alkoholom, osim vina (tar. br. CT 22.04. 10, 22.04.21 i 22.04.29) kao i likerskih vina (tar. br. CT 22.04) mošt od grožđa djelomično fermentiran ili kod kojeg
je fermentacija zaustavljena na drugi način a ne dodatkom alkohola (tar. br. CT 22.04.30)  

0,005 do 10 l

0,1 – 0,1871 – 0,25
– 0,375 – 0,50 –
0,75 – 1 – 1,5 – 2 –
3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9
– 10

0,20

b) Vina sorte »Vins jaunes« koja nose oznaku podrijetla: »Cotes du Jura«, »Arbois«, »L´etoile«
i »Chateau-Chalon«

0,005 do 10 l

0,62

 

 

c) Jabukovača, kruškovača, medovina i ostala fermentirana nepjenušava pića (tar. br. CT 22.06)

0,005 do 10 l

0,10 – 0,25 – 0,375
0,50 – 0,75 – 1 –
1,5 – 2 – 5

0,20 – 0,332
0,70
2 - 3

d) Vermut i ostala vina od svježeg grožđa,
aromatizirana biljnim ili drugim aromatskim
sredstvima (tar. br. CT 22.05), likerska vina
(tar. CT 22.04)

0,10 do 10 l

0,10 – 0,20 – 0,375
– 0,50 – 0,75 – 1 –
1,5 – 3 – 5

0,25 - 2

2.a) - Pjenušava vina (tar. br. CT 22.04.10),

ostala vina punjena u boce sa čepovima za jenušava vina, pojačana posebnim držačima, ao i vina s drugim načinima zatvaranja, s
pritiskom od najmanje 1 bara ali ne više od  bara mjereno pri temperaturi od 20
o C
(tar. br. CT 22.04.21 i 22.04.29)

0,005 do 10 l

0,125 – 0,20 –
0,375 – 0,75 – 1,5 –
3 – 4,5 – 5 – 6 – 9
1

0,10 – 0,25 – 0,70

b) Jabukovača, kruškovača, medovina i ostala fermentirana pjenušava pića (tar. br. CT 22.06)

0,005 do 10 l

0,10 – 0,20 – 0,375
– 0,75 – 1 – 1,5 – 3

0,125

3.a) Pivo od slada (tar. br. CT 22.03)


b) Kiselo pivo, Gueuze

0,005 do 10 l


0,005 do 10 l

0,25 – 0,33 – 0,50–

0,75 – 1 – 2 – 3 – 4
– 5

0,25 – 0,375 – 0,75

0,65

4. Jaka alkoholna pića (osim onih pod tar. br.CT 22.07), likeri i ostala alkoholna pića, složeni lkoholni pripravci (poznati kao »koncentrirani kstrakti«) za proizvodnju pića (tar. br. CT 22.08)4                                     

0,005 do 10 l

0,02 – 0,03 –- 0,04
– 0,05 - 0,10 – 0,20
– 0,35 – 0,50 –
0,70 – 1 – 1,125
3
1,5 – 2 – 2,5 – 3 –
4,5 – 5
3 – 103

0,75

5. Ocat (tar. br. CT 22.09)

0,005 do 10 l

0,25 – 0,50 – 0,75 –
1 – 2 – 5

3

6. Maslinovo ulje (tar. br. CT15.09 i 15.10),
ostala jestiva ulja(tar. br. CT 15.07, 15.08,
15.11 do 15.17)

0,005 do 10 l

0,25 – 0,50 – 0,75 –
1 – 2 – 3 – 5 –10

0,20 – 4

7. Mlijeko, svježe mlijeko nekoncentrirano i ne
zaslađeno (tar. br. CT 04.01) osim jogurta, kefira, kiselog mlijeka, sirutke i ostalog fermentiranog ili zakiseljenog mlijeka, napitci na bazi mlijeka.
(tar. br. CT 04.03. 10 i 04.03.90)

0,005 do 10 l

0,10 – 0,20 – 0,25 –
0,50 – 0,75 – 1 – 2
– 3 – 4

0,33 – 1,5 – 5
– 10
 

8.a) Voda, mineralna voda (tar. br. CT 22.01)

0,005 do 10 l

0,125 – 0,20 – 0,25
– 0,33 – 0,50 – 0,75
– 1 – 1,5 – 2

0,10 – 0,702
–1,25 – 5

b) Limunade, aromatizirane mineralne vode iaromatizirane gazirane vode i ostala bezalkoholna ića koja ne sadrže mliječne masti                                                           (tar. br. CT 22.02) osim voćnih i povrtnih
sokova (tar. br. CT 20.09) i koncentrata                                                                   c) Napitci deklarirani kao bezalkoholni aperitivi

0,005 do 10 l

0,005 do 10 l

0,125 – 0,20 – 0,25

        0,33 – 0,50 – 0,75

– 1 – 1,5 – 20,10

1,25-2,5-3-5

9. Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa)i povrtni sokovi, sa ili bez dodanog šećera,nefermentirani i bez dodatka alkohola  (tar. br. CT20.09), voćni nektar sukladno smjernici
75/726/EU o voćnim sokovima i sličnim
proizvodima.

0,005 do 10 l

0,125 – 0,20 – 0,25
– 0,33 – 0,50 – 0,75
– 1 – 1,5 – 2

0,19 – 1,25 – 3
– 4 – 5 – 9 – 10

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Napomene:

CT – Carinska tarifa (zakon o carinskoj tarifi)

1 namijenjeno samo opskrbi zrakoplova, brodova, vlakova ili prodaji u bescarinskim prodavaonicama

2 samo za boce za opetovano punjenje

3 samo za obrtničku djelatnost

4 alkoholna pića koja sadrže više od 15% vol. alkohola«

 

 

Članak 4.

Prilog 3. se mijenja i glasi:

»Prilog 3.

PREPORUČENE VRIJEDNOSTI ZA NAZIVNE KOLIČINE PUNJENJA I PREPORUČENE OBUJAMNE
VRIJEDNOSTI SPREMNIKA

Red. br.

Proizvod

Nazivna količina punjenja

1.

prehrambeni proizvodi

Količina u g

1.1

Maslac, margarin, životinjske i biljne masti,

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 5000

 

emulgirane ili ne, te namazi s niskim sadržajem

 

 

masnoće

 

1.2

Svježi sir osim »petit suisses« i ostali sirevi

62,5 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 5000

 

slične izrade (tar. br. CT 04. 06. 10)

 

1.3

Kuhinjska sol (tar. br. CT 25.01)

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 5000

1.4

Šećer u prahu, žuto smeđi ili smeđi šećer,

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500

 

kandis šećer

– 3000 – 4000 – 5000

1.5

Proizvodi od žitarica (osim hrane za malu djecu)

 

1.5.1

Brašno, prekrupa, pahuljice, gris (osim proizvoda pod

125 –250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 – 10000

 

točkom 1.5.4. ovog priloga)

 

1.5.2

Tjestenina (tar. br. CT 19.02)

125 – 250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 –

 

 

4000 – 5000 – 10000

1.5.3

Riža (tar. br. CT 10.06)

125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 5000

1.5.4

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili

250 – 375 – 500 – 750 – 1000- 1500 – 2000

 

prženjem žitarica i proizvoda žitarica (ekspandirana

 

 

riža, kukuruzne pahuljice, i slični proizvodi,

 

 

tar. br. CT 19.04)

 

1.6

Sušeno mahunasto povrće (tar. br. CT 07.13)

125 –250 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 –

 

i sušeno voće (tar. br. CT 08.03, 08.04, 08.05,

7500 – 10000

 

08.06 i 08.013)

 

1.7

Mljevena i nemljevena pržena kava, cikorija i

125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 3000 – 4000 –

 

nadomjesci za kavu

5000 – 10000

1.8

Duboko zamrznuti proizvodi

 

1.8.1

Voće i povrće i prethodno kuhani krumpir za pomfrit

150 – 300 – 450 – 600 – 750 – 1000 – 1500 –

 

 

2000 – 2500

1.8.2

Riblji fileti i riba u porcijama, panirana ili ne

100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 –

 

 

1000 – 2000

1.8.3

Riblji štapići

150 – 300 – 450 – 600 – 900 – 1200 – 1500 – 1800

2.

PREHRAMBENI PROIZVODI

Količina u ml

 

Sladoled u količinama većim od 250 ml (osim

300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 –

 

sladoleda čiji obujam nije određen oblikom spremnika)

3000 – 4000 – 5000

3.

SUHA HRANA ZA pse i maČke

Količina u g

 

(sadržaj vlage manji od 14%)

200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1500

 

 

– 2000 – 3000 – 5000 – 7500 - 10000

4.

Boje i lakovi za neposrednu uporabu

Količina u ml

 

(sa ili bez dodatka otapala (tar. br. CT 32.08, 32.09

25 – 50 – 125 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 –

 

i 32.10 osim dispergirajućih pigmenata i otapala)

2000 – 2500 – 4000 – 5000 – 10000

5.

Ljepila u Čvrstom i praŠkastom obliku

Količina u g

 

 

25 – 50 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2500 – 5000

 

 

– 6000 – 10000

6.

Sredstva za ČIŠĆenje i odrŽavanje

Tvrdi proizvodi i prašci u g, tekući i pastozni

 

među ostalim: sredstva za njegu kože i obuće, drveta

proizvodi u ml

 

i podnih obloga, peći i metala uključivo i automobila,

 

 

prozora i ogledala (CT 34.05), sredstva za uklanjanje

25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 375 – 500 –

 

mrlja, apreture i bojila za domaćinstvo

750 – 1000 – 1500 – 2000 – 5000 – 10000

 

(tar. br. CT 38.09.10 i 32.12.90), sredstva protiv

 

 

insekata u domaćinstvu (tar. br. CT 38.08.10), sredstva

 

 

za uklanjanje kamenca (tar. br. CT 34.01 i 34.02),

 

 

dezodorirajuća sredstva za domaćinstvo

 

 

(tar. br. CT 33.07.20, 33.07.41 i 33.07.49),

 

 

nefarmaceutska sredstva za dezinfekciju

 

7.

KOZMETIKA: Sredstva za njegu tijela

Tvrdi proizvodi i prašci u g, tekući i pastozni

 

 

proizvodi u ml

7.1.

Sredstva za njegu kože i ustiju

 

 

Krema za brijanje,

15 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 –

 

losioni i kreme za sve namjene, losioni i kreme za ruke,

250 – 300 – 400 – 500 – 1000

 

sredstva za zaštitu od sunca, sredstva za njegu ustiju

 

 

(osim zubnih pasta)

 

7.2.

Zubna pasta

25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300

7.3.

Sredstva za njegu kose i sredstva za kupanje

25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 –

 

Sredstva za njegu kose koja ne boje, dodaci za kupanje:

400 – 500 – 750 – 1000 – 2000

 

lak za kosu, šamponi, sredstva za ispiranje i jačanje

 

 

kose, briljantin, kreme za kosu (osim losiona pod

 

 

točkom 7.4. ovog priloga), pjena i drugi pjeneći

 

 

proizvodi za kupanje i proizvodi za kupanje i tuširanje

 

7.4.

Proizvodi na bazi alkohola koji sadrže manje

15 – 25 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 –

 

od 3 vol % prirodnog ili sintetičkog mirisnog ulja

200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 750 – 1000

 

i manje od 70 vol % čistog etilnog alkohola:

 

 

Mirisne vode, losioni za kosu, losioni za prije

 

 

i poslije brijanja

 

7.5.

Dezodoransi i proizvodi za intimnu higijenu

20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200

7.6.

Puder za tijelo (talk)

50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 500 – 1000

8.

SREDSTVA ZA PRANJE

 

8.1.

Čvrsti toaletni sapuni i sapuni za održavanje

Količina u g

 

domaćinstva

25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200- 250 – 300 –

 

(tar. br. CT 34.01.11 i 34.01.19)

400 – 500 – 1000

8.2.

Mekani sapuni

Količina u g

 

(tar. br. CT 34.01.20)

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 5000 - 10000

8.3.

Sapuni u obliku praha, strugotina, pahuljica i sl.

Količina u g

 

(tar. br. CT 34.01.20)

250 – 500 – 750 – 1000 – 3000 – 5000 – 10000

8.4.

Tekuća sredstva za pranje, čišćenje, ribanje i

Količina u ml

 

slična sredstva (tar. br. CT 34.02) kao i pripravci

125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 –

 

hipoklorita (osim proizvoda iz točke 6. ovog priloga)

3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 7000 – 10000

8.5.

Prašci za ribanje

Količina u g

 

 

250 – 500 – 750 – 1000 - 10000

8.6.

Praškasta sredstva za pretpranje i namakanje

Količina u g

 

 

250 –  500 – 1000 – 2000 – 5000 – 10000

9.

Otapala za ČIŠĆenje (sukladno smjernici

Količina u g

 

73/173/EU)

25 – 50 – 75 – 125 – 250 – 500 – 500 – 1000 –

 

 

1500 – 2500 – 5000 – 10000

10.

Ulje za podmazivanje

Količina u ml

 

 

125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 2500 – 3000 –

 

 

4000 – 5000 – 10000

11.

Konzerve i polukonzerve s biljnim

Obujam spremnika u ml

 

proizvodima za ljudsku prehranu u

 

 

metalnim i staklenim spremnicima

 

 

(voće, povrće, rajčica, krumpir, osim šparoga, juha,

 

 

voćnih i povrtnih sokova kao i voćnih nektara

 

11.1.

Metalni i stakleni spremnici

106 – 156 – 212 – 228 – 314 – 370 – 425 – 446 –

 

 

580 – 720 – 850 – 1062 – 1700 – 2650 – 3100 –

 

 

4250 –10200

11.2

Obujam spremnika za posebne proizvode

Obujam spremnika u ml

 

Tartufi

26 – 53 – 71 – 106 – 212 – 425 – 720 – 850

 

Koncentrat rajčice

71 – 142 – 212 – 370 – 425 – 720 – 850 - 3100 – 4250

 

Rajčica oljuštena i neoljuštena

236 – 370 – 425 – 720 – 850 – 2650 – 3100

 

Voćni kokteli, voće u sirupu

106 – 156 – 212 – 228 – 236 – 314 – 370 – 425 –

 

 

446 – 580 – 720 – 850 – 1062 – 1700 – 2650 –

 

 

3100 – 4250 – 10200

12.

VlaŽna hrana za pse i maČke

Obujam spremnika u ml

 

 

212 – 228 – 314 – 425 – 446 – 850 – 1060 – 1700

 

 

– 2650

13.

PraŠkasta sredstva za pranje i ČiŠĆenje

Obujam spremnika u ml

 

Kartonske kutije:

 

 

E 0,5

375

 

E 1

750

 

E 2

1500

 

E 3

2250

 

E 5

3750

 

E 10

7700

 

E 15

11450

 

E 20

15200

 

E 25

18950

 

E 30

22700

 

Cilindri:

 

 

ET 5

3950

 

ET 10

7700

 

ET 15

11450

 

ET 20

15200

 

ET 25

18950

 

ET 30

22700

Red. br.

Proizvod

Nazivna količina punjenja

14.

Proizvodi u obliku aerosola

Obujam tekuće faze u ml

Obujam spremnika u ml

 

 

 

A

B

14.1

U metalnim posudama

25

40

47

 

 

50

75

89

 

 

75

110

140

 

 

100

140

175

 

 

125

175

210

 

 

150

210

270

 

 

200

270

335

 

 

250

335

405

 

 

300

405

520

 

 

400

520

650

 

 

500

650

800

 

 

600

800

1000

 

 

750

1000

14.2

U staklenim i plastičnim posudama

25 – 50 – 75 – 100 –

 

 

 

 

125 –150

 

 

Napomena:

A – proizvodi, koji se istjeruju ukapljenim naftnim plinom

B – proizvodi koji se istjeruju zgusnutim plinom. Kao zgusnuti plin uzima se također plin koji se sastoji isključivo od dušikovog oksida ili isključivo od anhidida ugljične kiseline ili od smjese oba ova plina, ukoliko proizvod ima Bunsenov koeficijent najviše 1,2.«

 

 

 

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/17
Urbroj: 558-03/10-03-1
Zagreb, 6. svibnja 2003.

Ravnatelj
dr. sc.
Jakša Topić, dipl. ing. v. r.