Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ion Iliescu, predsjednika Rumunjske, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 89/2003 (30.5.2003.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ion Iliescu, predsjednika Rumunjske, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1138

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1., Zakona o odlikovanju i priznanjima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

Ion Iliescu
predsjednik Rumunjske

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitku uza­jam­ne suradnje između Republike Hrvatske i Rumunjske.

Broj: 01-051-03-1-1/1
Zagreb, 12. svibnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.