Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

NN 89/2003 (30.5.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANJA

1143

Na temelju članka 5. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01 i 153/02), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na 31. sjednici održanoj 25. travnja 2003. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA R-S

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S (»Narodne novine«, broj 118/01, 2/02, 7/02, 16/02 i 126/02), u prilogu 5. Pravilnika – Popis gradova i općina s pripadajućim šiframa, dodaje se šifra za općinu Kolan:


Redni broj

NAZIV GRADA/OPĆINE

Šifra grada/općine

549

Kolan

6220

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ljubo Jurčić, v. r.