Odluka o postavljenju Dina Debeljuha za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

NN 100/2003 (17.6.2003.), Odluka o postavljenju Dina Debeljuha za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1288

Na teme­­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­­lja­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­nja 2001. i 5. srp­­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/08, urbroj: 50304/2-03-02 od 4. lip­­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­­ljam DINA DEBELJUHA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­nja.

Broj: 01-081-03-2165/2
Zagreb, 10. lip­­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.