Vjerodostojno tumačenje članka 50. stavka 3. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94, 100/96, 131/97. i 129/00)

NN 101/2003 (18.6.2003.), Vjerodostojno tumačenje članka 50. stavka 3. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94, 100/96, 131/97. i 129/00)

HRVATSKI SABOR

1305

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 13. lip­nja 2003., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 50. STAVKA 3. ZAKONA O SUDOVIMA
Narodne novine«, br. 3/94., 100/96., 131/97. i 129/00.)

U dvojbi smatra li se radni staž suca za prekršaje ostvaren prije stupa­nja na snagu Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 3/94., 100/96., 131/97. i 129/00.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima (»Narodne novine«, br. 33/95.), kao staž dužnosnika u sudu ili drugim pravosudnim tijelima, za radni staž prekršajnog suca, odnosno suca za prekršaje ima se smatrati da je ostvaren kao staž dužnosnika u sudu ili drugim pravosudnim tijelima.

Klasa: 021-12/03-05/21
Zagreb, 13. lip­nja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.