Odluka o izdavanja numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2003."

NN 95/2003 (7.6.2003.), Odluka o izdavanja numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2003."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1214

Na teme­lju članka 39. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) i Odluke o donoše­nju Plana izdava­nja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2003. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod z.br. 1159/2002. donio na sjednici održanoj 13. studenoga 2002., guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2003.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kova­nja »2003.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove odluke u količini ne većoj od 3 000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kova­nja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zata­ljene su u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2, i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obi­lježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 37/1994.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2003.« kao oznaku godine kova­nja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2003.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu te posredstvom trgovačkih društava.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 166-020/05-03/ŽR
Zagreb, 28. svib­nja 2003.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.