Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za šport

NN 99/2003 (13.6.2003.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za šport

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1279

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske  i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM FRANJE BUČARA

za osobite zasluge za šport:

1. DUJE BONAČIĆ

2. ANTUN RAČKI

3. dr. sc. MIRKO RELAC

Broj: 01-051-03-13-5-1/1
Zagreb, 2. lip­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.