Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

NN 99/2003 (13.6.2003.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1280

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske  i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promica­nje moralnih društvenih vrednota:

1. MARTIN APPEL

2. OTTO ECKART

3. MATTHIAS KLEINERT

Broj: 01-051-03-13-6-2/1
Zagreb, 2. lip­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.