Odluka o odlikovanju Ernsta Brücka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

NN 109/2003 (9.7.2003.), Odluka o odlikovanju Ernsta Brücka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1438

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

ERNST BRÜCK

odlikuje

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promica­nje moralnih društvenih vrednota

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
KATARINE ZRINSKE

Broj: 01-051-03-13-6-3/1
Zagreb, 3. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.