Odluka o odlikovanju vijećnika ZAVNOH-a Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, a u prigodi 60. obljetnice zasjedanja ZAVNOH-a

NN 109/2003 (9.7.2003.), Odluka o odlikovanju vijećnika ZAVNOH-a Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, a u prigodi 60. obljetnice zasjedanja ZAVNOH-a

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1439

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

vijećnici ZAVNOH-a

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti ­njezinih građana, a u prigodi 60. ob­ljetnice zasjeda­nja ZAVNOH-a:

1. ŠIME BALEN

2. MARKO BELINIĆ

3. MILKA BOGUNOVIĆ–LOVRIĆ

4. IVAN KRANŽELIĆ

5. IVAN KUKOČ

6. MILKA LIVADA

7. MAURICIJE – MORO MAGAŠIĆ

8. SIMO TODOROVIĆ

9. dr. med. SAVO ZLATIĆ.

Broj: 01-051-03-16-2/1
Zagreb, 3. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.