Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva

NN 120/2003 (26.7.2003.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1666

Na teme­lju članka 201. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01) ministar rada i socijalne skrbi donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST GRADITELJSTVA

I.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost gradite­ljstva, koji je zak­ljučen 7. prosinca 2001. godine (prve izmjene i dopune za 2003.) pro­širuje se na sve poslodavce i zaposlenike u Republici Hrvat­skoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 003-04/03-02/10
Urbroj: 524-01-03-3
Zagreb, 16. srp­nja 2003.

Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović, v. r.