Odluka o postavljenju Dina Debeljuha izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju

NN 124/2003 (1.8.2003.), Odluka o postavljenju Dina Debeljuha izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1790

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/09, urbroj: 50304/2-03-02 od 16. srp­nja 2003. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DINA DEBELJUHA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, i za izvanrednog i opuno­moćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-2708/2
Zagreb, 28. srp­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.