Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje korektora

NN 137/2003 (29.8.2003.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje korektora

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2020

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE ZA ISPITIVANJE KOREKTORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati uređaji za ispitivanje korektora.

Članak 2.

Uređaj za ispitivanje korektora mora imati:

1) napravu za stvaranje i mjerenje tlaka

2) termostatski uređaj s instrumentima za mjerenje temperature

3) napravu kojom se simulira protok plina.

Članak 3.

Naprava za stvaranje i mjerenje tlaka je uređaj s utezima, preša s manometrom ili tlačni kalibrator (digitalni manometar).

Najveća  pogreška  pri  mjerenju  tlaka  ne smije biti veća od ± 0,2 % mjerenog tlaka.

Ukoliko su naprave za stvaranje i mjerenje tlaka izvedene kao pretlačne tada mora postojati i uređaj za mjerenje atmosferskog tlaka.

Najveća pogreška pri mjerenju atmosferskog tlaka ne smije biti veća od ± 100 Pa.

Članak 4.

Termostatski uređaj mora biti tako izrađen da razlika između najveće i najmanje temperature tijekom mjerenja ne bude veća od 0,2 K odnosno 0,2 °C.

Za mjerenje temperature upotrebljavaju se laboratorijski stakleni termometri kod kojih vrijednost podjeljka ne smije biti veća od 0,1 °C.

Osim termometra iz stavka 1. ovog članka, mogu se upotreb­ljavati i termometri drugih vrsta ako u pogledu točnosti odgovaraju termometrima iz tog stavka.

 Članak 5.

Naprava kojom se simulira protok plina je motor čija se izlazna osovina može lako prilagoditi raznim vrstama korektora ili generator električnih impulsa.

Naprava kojom se simulira protok plina mora imati instrument za očitavanje punih okreta osovine korektora odnosno ukupnog broja predanih impulsa.

Članak 6.

Na posebnu pločicu uređaja za ispitivanje korektora moraju se na trajan način na hrvatskom jeziku ispisati ovi podaci:

1) tvrtka odnosno ime ili znak proizvođača

2) serijski broj i godina proizvodnje

3) vrijednost opsega radnih tlakova (P ––––––––––––––– do ––––––––––––––– Pa ili kPa ili bar ili mbar)

4) vrijednost opsega radnih temperatura (T ––––––––––– do ––––––––––––––– K ili t ––––––– do ––––––– °C)

Članak 7.

Pločica iz članka 6. ovog pravilnika mora biti tako izrađena da se na nju može utisnuti žig bez čijeg se uništenja pločica ne može skinuti.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-07/11
Urbroj: 558-03/3-01-1
Zagreb, 11. kolovoza 2003.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.