Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa sjedištem u Tripoliju

NN 138/2003 (2.9.2003.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa sjedištem u Tripoliju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2023

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o va­nj­­skim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke I. podtočke 6. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 018-07/03-01/18, urbroj: 5030109-03-3 od 6. kolovoza 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U VELIKOJ SOCIJALISTIČKOJ NARODNOJ LIBIJSKOJ ARAPSKOJ DŽAMAHIRIJI SA SJEDIŠTEM U TRIPOLIJU

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa sjedištem u Tripoliju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03/2797-2
Zagreb, 7. kolovoza 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.