Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelenije Msgr. Giulia Einaudija, apostolskog nuncija Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

NN 139/2003 (3.9.2003.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelenije Msgr. Giulia Einaudija, apostolskog nuncija Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

Predsjednik Republike Hrvatske

2032

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Nje­gova Ekscelencija
Msgr. Giulio Einaudi
Apostolski nuncij

Redom kneza Trpimira s ogrlicom
i Danicom

za osobit doprinos razvitku prijate­ljskih odnosa i surad­nje između Republike Hrvatske i Svete Stolice, za vrijeme obnaša­nja dužnosti Apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj.

Broj: 01-051-03-5-6/1
Zagreb, 22. kolovoza 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.