Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

NN 140/2003 (5.9.2003.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA

2040

Na temelju točke 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine« br. 54/96., 51/97. i 89/00.) ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija, donose

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava za razvitak i obnovu poljoprivrede (»Narodne novine« broj 85/01, 7/02 i 147/02) u članku 8. stavku 2. riječi »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.500.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 403-01/03-1/168
Urbroj: 525-01-03-01
Zagreb, 27. svibnja 2003.

 

 

 Ministar                                               Ministar financija

                       poljoprivrede i šumarstva                         dr. sc. Mato Crkvenac, v. r.

                    mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.