Odluka kojom postav­ljam BOŽU KOVAČEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi. Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2003. godine. Broj: 01-081-03-3020/2

NN 148/2003 (19.9.2003.), Odluka kojom postav­ljam BOŽU KOVAČEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi. Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2003. godine. Broj: 01-081-03-3020/2

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2153

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o pos­tupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/143, urbroj: 50304/2-03-02 od 28. kolovoza 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam BOŽU KOVAČEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi.

Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2003. godine.

Broj: 01-081-03-3020/2
Zagreb, 11. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.