Pravilnik o dopuni Pravilnika o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda

NN 152/2003 (26.9.2003.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2196

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 13. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i pred­metima opće uporabe (»Narodne novine« br. 1/97 – pročiš­će­ni tekst), ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OPSEGU, UVJETIMA I NAČINU ISPITIVANJA NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE U TIJEKU PROIZVODNJE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda (»Narodne novine« broj 80/99), u članku 4. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se najmanje svaka tri mjeseca, odnosno četiri puta godišnje.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/26
Urbroj: 534-06-01-02/1-03-1
Zagreb, 23. srpnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.