Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 157/2003 (6.10.2003.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

2256

Nakon izvršenog uspoređiva­­­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuva­­­nju kulturnih dobara koji je objav­­­ljen u »Narodnim novinama« broj 151 od 24. rujna 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Nakon teksta Zakona treba stajati Obrazac SR, koji je sastav­ni dio Zakona i koji glasi:

Obrazac SR

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ISPOSTAVA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                     nadležna prema sjedištu pravne/prebivalištu fizičke osobe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   naziv obzvenika/ime i prezime                        MB

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

adresa sjedišta/prebivališta obveznika               šifra općine

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

              naziv djelatnosti                                  šifra djelatnosti

 

OBRAČUN SPOMENIČKE RENTE

 

Od –––––––––––––– do –––––––––––– 20 ––––––– godine

 

Red

 

 

 

br.

OPIS

AOP

SVOTA

1

2

3

4

1.

OSNOVICA – UKUPNI PRIHOD

01

 

2.

STOPA %

02

0,05

3.

OBRAČUNATA SVOTA

03

 

4.

PLAĆENI PREDUJAM

04

 

5.

RAZLIKA ZA UPLATU (Red. br. 3-4)

05

 

6.

RAZLIKA ZA POVRAT (Red. br. 4-3)

06

 

7.

MJESEČNI PREDUJAM ZA NAREDNO

 

 

 

RAZDOBLJE (Red. br. 3/br. mjeseci)

07

 

 

 

U –––––––––––––––––– 20 ––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

osoba odgovorna za sastav­­lja­­nje obrasca

 

                                          (M.P.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DATUM PEČAT NADLEŽNE ISPOSTAVE

 

Klasa: 612-01/03-01/01
Zagreb, 2. listopada 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.