Odluka o odlikovanju prof. dr. sc. Istvana Nyomarkaya Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 158/2003 (7.10.2003.), Odluka o odlikovanju prof. dr. sc. Istvana Nyomarkaya Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2264

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

prof. dr. sc. István Nyomárkay

odlikuje

za osobit doprinos unapređe­nju surad­nje između zagre­bač­kog i budimpeštanskog sveučilišta na po­lju filologije i afirmacije kroatistike u Republici Mađarskoj

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

Broj: 01-051-03-13-1-2/1
Zagreb, 12. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.