Ispravak Zakona o telekomunikacijama

NN 158/2003 (7.10.2003.), Ispravak Zakona o telekomunikacijama

 

2289

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o telekomunikacijama koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 122 od 30. srp­nja 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA

U članku 3. stavku 1. umjesto riječi: »razdbo­lje« treba stajati riječ: »razdob­lje«, a umjesto riječi: »uređuje« treba stajati riječ: »uređuju«.

U članku 9. stavku 3., u trećem retku, iza riječi: »Vijeća« treba stajati riječ: »Agencije«.

U članku 16. stavku 3. umjesto riječi: »točke 1.« trebaju stajati riječi: »točke 3.«.

U članku 28. stavku 1. umjesto riječi: »stavka 1. i 2.« trebaju stajati riječi: »stavka 1.«.

U članku 43. stavku 4. umjesto riječi: »obavezni« treba stajati riječ: »obvezni«.

U članku 53. stavku 7. umjesto riječi: »zatražiti« treba stajati riječ: »zahtijevati«.

U članku 119. stavku 6. umjesto riječi: »ubav­ljati« treba stajati riječ: »obav­ljati«.

Klasa: 344-03/03-01/01
Zagreb, 3. listopada 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.