Odluka o postavljenju Viktora Broža za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici

NN 159/2003 (10.10.2003.), Odluka o postavljenju Viktora Broža za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici

Predsjednik Republike Hrvatske

2293

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/144, urbroj: 50304/2-03-03 od 18. rujna 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam VIKTORA BROŽA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Pragu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-3256/2
Zagreb, 2. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.