Odluka o postavljenju Dina Debeljuha izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republic

NN 164/2003 (17.10.2003.), Odluka o postavljenju Dina Debeljuha izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republic

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2355

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/09, urbroj: 50304/2-03-03 od 24. rujna 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DINA DEBELJUHA izvanrednog i opu­nomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, i za izvanrednog i opuno­mo­ćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-3405/2
Zagreb, 13. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.