Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji

NN 179/2003 (12.11.2003.), Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2598

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/153, urbroj: 50304/2-03-04 od 16. listopada 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ŽELJKA ČIMBURA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-3648/2
Zagreb, 4. studenoga 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.