Pravilnik o sudačkoj odori

NN 179/2003 (12.11.2003.), Pravilnik o sudačkoj odori

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

2613

Na teme­lju članka 44. stavak 2. Zakona o sudovima (»Na­rod­ne novine«, broj 3/94., 100/96., 115/97., 131/97., 129/00. i 67/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O SUDAČKOJ ODORI

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se izgled sudačke odore, vrste sudačke odore, uvjeti pod kojima se odora nosi, rokovi uvođe­nja odore te rok traja­nja odore.

ODORA

Članak 2.

Sudačku odoru čini ogrtač s plastronom. Nosi se povrh vlastite odjeće.

NOŠENJE ODORE

Članak 3.

Sudac nosi odoru:

1. tijekom glavne rasprave i na svakom ročištu koje se održava u sudnici,

2. na sjednici vijeća, ako su na sjednicu pozvane stranke,

3. u svečanim prigodama uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

IZGLED SUDAČKE ODORE

Članak 4.

1. Kroj

Ogrtač je crne boje du­ljine do glež­nja. Pred­nji dio je s dvostrukom oplećnicom. Na rubu oplećnice našivene su po tri ukrasne pletene trake crne boje širine 5 mm, koje na desnoj strani završavaju s omčom za kopča­nje, a na lijevoj strani gumbom. Prva traka našivena je 1 cm ispod ovratnika. Omče su među­sobnog razmaka 7 cm. S do­nje strane su prošivena dva para crnih kopči. Ispod oplećnice na svakoj pred­njici je po šest nezaglačanih nabora dubine 2 cm, razmaka 3,5–4 cm. Cijelom du­ljinom lijeve i desne pred­njice ispod oplećnice našivena je traka od satena širine 4,5 cm. Na leđima je dupla oplećnica. Ispod oplećnice je dvanaest nezaglačanih nabora, koji su na sredini okrenuti jedan prema drugom, a ostali prema rukavima. Dubina nabora je 2 cm, a razmak među naborima 3,5 cm. Du­ljina leđa seže do glež­nja. Na kraju je porub 2x15 mm na unutar­njoj strani, odštepan 14 mm široko. Rukav je dugi, s opse­gom do­nje­g ruba od 90 cm. Na rubu rukava našivena je traka od satena širine 9,5 cm. Kugla rukava je nabrana. Ovratnik je stojeći, zaob­ljen visine na sredini leđa 3,5 cm. Gor­nji ovratnik je od satena s ­ljep­ljivom podlogom. Na ušivu rukava, sastavu rukava i sastavu pred­njice i leđa sa strane su francuski šavovi.

Plastron je plisiran s dvanaest nabora širine 10 mm, dubine 7 mm, s mašnom širine 5,5 cm provučenom kroz traku širine 4,5 cm, a čitav je našiven na traku širine 2,5 cm. Na rubovima trake je prošivena čičak traka za kopča­nje. Plastron je porub­ljen porubom 2 mm širine.

2. Sastav materijala

Ogrtač je od tkanine s posebnom doradom od 100% poliestera, gramature 360 g/tm.

Način održava­nja: dozvo­ljeno pra­nje i kemijsko čišće­nje te glača­nje na temperaturi maksimalno 150 stup­njeva C, zabra­njeno strojno suše­nje i bije­lje­nje.

Traka (porubi) i plastron su od 100% viskoze tzv. lagani saten.

VRSTE SUDAČKE ODORE

Članak 5.

Na ogrtaču suca općinskog, trgovačkog i prekršajnog suda, na rubu oko rukava i na cijeloj du­ljini lijeve i desne pred­njice je saten crne boje, od koje­g je izrađen i ovratnik. Plastron je bijele boje.

Na ogrtaču suca Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Županijskog suda na rubu oko rukava i na cijeloj dužini lijeve i desne pred­njice je saten purpurne boje, od koje­g je izrađen i ovratnik. Plastron je purpurne boje.

Na ogrtaču suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske na obje pred­nje oplećnice je našiveno po šest ukrasnih motiva crne boje izrađeni od pletene trake širine 5 mm. Ukrasni motiv čini kvadrat veličine 5,5 cm koji se isplepliće s dvije trake oblika elipse veličine 9 cm. Na rubu oko rukava i na cijeloj du­ljini lijeve i desne pred­njice je saten boje starog zlata, od koje­g je izrađen i ovratnik. Plastron je boje starog zlata.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske iznad odore nosi lanac s motivima koji simboliziraju sudbenu vlast.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave raspisat će u »Narodnim novinama« javni natječaj za izradu takvog lanca, u roku od 60 dana od dana objave ovog Pravilnika.

TRAJANJE ODORE

Članak 6.

Rok traja­nja sudačke odore je pet godina.

Oštećena sudačka odora zamijenit će se i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, sudačka odora vraća se Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Prigodom umirov­lje­nja, sucu će sudačka odora ostati u vlas­ni­štvu.

TEHNIČKI UVJETI

Članak 7.

Ponudite­lj obvezno prilaže uzorak osnovnog materijala s potvrdom Tekstilno tehnološkog fakulteta u Zagrebu o usklađenosti ponuđene tkanine s ovim Pravilnikom.

Proizvođač osigurava osnovni i pomoćni materijal.

Proizvođač prilaže uzorak sudačke odore.

Izgled, oblik, vrsta i boja materijala mora vizualno odgovarati članku 4. ovoga Pravilnika i uzorku.

Na sudačkoj odori mora biti našivena etiketa iz koje se vidi veličinski broj, ime proizvođača i način održava­nja. Etiketa mora biti otisnuta postojanim bojama.

Kupac može kontrolirati robu u tijeku procesa proizvod­nje i prilikom isporuke, te može uzeti određeni broj uzoraka za provjeru. Kontroliraju se s­ljedeći elementi:

1. fizikalno-kemijska svojstva u ovlaštenom laboratoriju prema navedenim tehničkim zahtjevima,

2. ton i ujednačenost oboje­nja vizualnim pre­gledom u usporedbi s ovjerenim uzorkom,

3. označava­nje i obi­lježava­nje grešaka vizualnim pre­gledom.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu određuje se statističkom metodom, ovisno o broju isporučenih komada.

Nepotpuna i nepropisno označena roba vratit će se proizvo­đaču.

Sudačka odora mora biti upakirana na uobičajen način.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Sudačka će se odora osigurati najdu­lje u roku od tri godine od stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika za sve suce.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/97-01/308
Urbroj: 514-01-03-7
Zagreb, 6. studenoga 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.