Obvezatne upute broj LS-II - o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 181/2003 (14.11.2003.), Obvezatne upute broj LS-II - o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2665

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01, 10/02, 155/02. i 45/03. – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je 23. listopada 2003. Odluku o raspisivanju izbora za članove općinskih vijeća općina Viškovci, Tounj, Lobor, Radoboj i Kijevo te Odluku od 13. studenoga 2003. o raspisivanju izbora za članove općinskih vijeća općina Gvozd i Stubičke Toplice koje su stupile na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, broj 180/03 od 13. studenoga 2003.

Izbori će se održati u nedjelju 14. prosinca 2003.

2. Rokovi teku od

14. studenoga u 00:00 sati

3. Prijedlozi lista za izbor članova općinskih vijeća općina navedenih u točki 1. ovih Obvezatnih uputa moraju biti dostav­ljeni nadležnom općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

25. studenoga 2003. do 24:00 sata

(članak 14. stavak 1. Zakona).

4. Nadležna općinska izborna povjerenstva sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sti od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

27. studenoga 2003. do 24:00 sata

(članak 16. Zakona).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od

28. studenoga 2003. od 00:00 sati do

12. prosinca 2003. do 24:00 sati

(članak 18. stavak 2. Zakona).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 21:00 sat, dakle od

13. prosinca 2003. od 00:00 sati do

14. prosinca 2003. do 21:00 sat

(članak 20. Zakona).

7. Nadležna općinska izborna povjerenstva objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do

5. prosinca 2003. do 24:00 sata

(članak 33. stavak 2. Zakona).

8. Nadležna općinska izborna povjerenstva moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkog tijela, dakle do

8. prosinca 2003. do 24:00 sata

(članak 32. stavak 3. Zakona).

9. Glasovanje traje neprekidno

14. prosinca 2003. od 7:00 do 19:00 sati

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 39. stavak 1. Zakona).

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

15. prosinca 2003. do 7:00 sati

(članak 45. Zakona).

11. Nadležna općinska izborna povjerenstva utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do

15. prosinca 2003. do 19:00 sati

(članak 46. stavak 1. Zakona).

12. Nadležna općinska izborna povjerenstva kad utvrde rezultate glasovanja za članove predstavničkog tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(članak 49. Zakona).

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 51. do 59. Zakona.

Broj: LS-161/2003
Zagreb, 13. studenoga 2003.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.