Ispravak Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN 186/2003 (24.11.2003.), Ispravak Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

2710

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 173 od 31. listopada 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

U naslovu iznad članka 42. umjesto riječi: »UPISA« treba stajati riječ: »UPIS«.

U članku 44. stavku 1. točku 3. treba brisati, a točka 4. postaje točka 3.

Klasa: 310-01/03-01/01
Zagreb, 17. studenoga 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.